Microindustrializare 2020 si Comert 2020

Program Microindustrializare 2020 Comert 2020
Valoare fonduri alocate/program/an 65.000.000 RON40.000.000 RON

Beneficiar
Microintreprinderi (in Bucuresti si Ilfov), intreprinderi mici si mijlocii, care indeplinesc, cumulativ, la data completarii formularului on-line, criteriile de eligibilitate aferente programului, precum si conditiile prevazute de normele interne ale Bancii (in cazul clientilor care solicita credit).
Societati care au cel putin 2 ani calendaristici de la infiintare la data deschiderii apelului de proiecte.
Societati care deruleaza activitati pe codurile CAEN urmatoare : 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 1811, 1812, 20, 21, 22, 23, 24, 25 (fara 254), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.
Microintreprinderi (in Bucuresti si Ilfov), intreprinderi mici si mijlocii, care indeplinesc cumulativ, la data completarii formularului on-line criteriile de eligibilitate aferente programului, precum si conditiile prevazute de normele interne ale Bancii (in cazul clientilor care solicita credit).
Societati care au cel putin 2 ani calendaristici de la infiintare la data deschiderii apelului de proiecte
AFN – valoare maxima pe beneficiar450.000 RON250.000 RON
AFN – % din cheltuieli eligibile90% – (75% PENTRU PUNCTAJ MAXIM)90% (75% PENTRU PUNCTAJ MAXIM)
Cheltuieli eligibileEchipamente tehnologice, IT (grupele 2.1, 2.2, 2.3 din HG 2139/2004); aparate de masura, control, cititoare cod bare; autoutilitare din categ N1, N2, N3 (mai putin vehicule de teren symbol G); active necorporale, spatii de productie, mobilier, birotica. Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi, iar pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată.
Pagina web (inclusiv inregistrare domeniu, fara hosting);
Instalatii specifice pentru eficienta energetica, incalzire, climatizare,
Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale
Comision de garantare
Consultanta
Echipamente tehnologice, IT (grupele 2.1, 2.2, 2.3 din HG 2139/2004); cititoare pentru cod de bare ; cantare electronice ; aparate de marcat ; autoutilitare din categ N1, N2, N3 (mai putin vehicule de teren symbol G); active necorporale, spatii de comerciale pentru comert sau prestari servicii, mobilier, birotica.
Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi, iar pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată.
Certificare ISO ;
Pagina Web ;
Instalatii specifice pentru eficienta energetica, incalzire, climatizare,
Cursuri de specializare/formare
Comision de garantare
Consultanta
Cheltuieli neeligibileTVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea in functiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achizitionate, mijloace de transport altele decat prevazute in Procedura de implementare a programului, piese de schimb,
inclusiv facturile emise inaintea incheierii cu MEEMA a Contractului de finantare AFN.
Nu se finanteaza elementele de cost care nu au legatura cu codul CAEN accesat si cu procesul de productie derulat.
Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse
TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea in functiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achizitionate, mijloace de transport altele decat prevazute in Procedura de implementare a programului, piese de schimb, inclusiv facturile emise inaintea incheierii cu MEEMA a Contractului de finantare AFN.
Nu se finanteaza elementele de cost care nu au legatura cu codul CAEN accesat si cu procesul de comercializare sau serviciul prestat.
Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing şi pentru activele second-hand şi care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse
Achizitia in conditii de piataSolicitanţii care au semnat contractul de finanţare au obligativitatea de a achiziţiona bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţă, cu respectarea principiilor prevazute în legislația în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie, respectiv să întocmească un dosar de achiziţie Solicitanţii care au semnat contractul de finanţare au obligativitatea de a achiziţiona bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţă, cu respectarea principiilor prevazute în legislația în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie, respectiv să întocmească un dosar de achiziţie
Numar cereri de rambursare 11
Data limita pentru semnare contracte de finantare nerambursabila31.07.2020 (fara credit); 10.08.2020 (cu credit)31.07.2020 (fara credit); 10.08.2020 (cu credit)
Data limita de depunere de catre Beneficiar la MMACA a Cererilor de rambursare60 zile lucratoare de la data semnarii Contractului de finantare cu Ministerul, dar nu mai tarziu de 13.11.202060 zile lucratoare de la data semnarii Contractului de finantare cu Ministerul, dar nu mai tarziu de 13.11.2020
Restrictii program: Nu se admit compensări între valorile unitare ale activelor cuprinse în notificare. Nu se admite modificarea procentelor de finanţare menţionate în schema de finanţare din planul de afaceri
Beneficiarii AFN nu pot schimba, la achiziţionare, activele pentru care au primit acordul de principiu.
Nu se admit compensări între valorile unitare ale activelor cuprinse în notificare. Nu se admite modificarea procentelor de finanţare menţionate în schema de finanţare din planul de afaceri
Beneficiarii AFN nu pot schimba, la achiziţionare, activele pentru care au primit acordul de principiu.
Banci implicate in program BCR
BRD
CEC
BCR
BRD
CEC